Match and Catch er redskabet, der strukturerer og skaber rammen for din dialog.

En ramme, der sikrer:

 At der bliver skabt et fælles
fundament at arbejde ud fra.

At der bliver åbnet op for
kreativitet
og nytænkning.

At alle kommer til orde
og bliver involveret.

Hvad kan du med Match and Catch?

Du kan anvende redskabet, når du har et konkret emne,  der skal forbedres eller udvikles, ved hjælp af den tilhørende vejledning.

Resultatet er altid et fundament for at kunne handle, som alle har været med til at skabe gennemen fælles forståelse, som kommer frem i løbet af dialogen, ud fra, hvad der er af ønsker og evner. Det medfører en følelse af ejerskab og medansvar og det er den bedste forudsætning for, at der også bliver handlet efterfølgende.

Vi mennesker ser ikke ting, som de er, men som vi selv er. Det gør vi ud fra dén erfaring og baggrund, vi har. Det vil sige, at alle vores tanker, holdninger, meninger og grunde til at agere, som vi gør, er funderet i, hvad vi har af erfaring og baggrund. Det er derfor også forskelligt, hvad vi mennesker ser, selvom vi egentlig ser på det samme.

I et hvilket som helst samarbejde er det derfor vigtigt at åbne op for de forskellige perspektiver, så der kan skabes et fælles fundament at arbejde ud fra, som alle kan se sig selv i. Ellers kan perspektiverne føre til misforståelser og resultere i et dårligt samarbejde eller forhindre forandring og udvikling i at blive succesfuld. Nøglen er god dialog – og det skaber Match and Catch. 

En dialogisk proces

Redskabet er en kasse, der indeholder billede- og opgavekort, men det er meget mere end det. Det, der gør redskabet særligt unikt er, at det er bygget op i 4 runder. De 4 runder skaber en proces, der sikrer, at I flytter jer fra, hvor I er lige nu og til der, hvor I ønsker at være, samtidig med, at I finder ud af, hvordan I skal komme derhen. Her er der fokus på optimal medbestemmelse og involvering, hvilket indebærer, at intet er besluttet på forhånd. 

Det vil sige, at ved at gennemgå redskabets 4 runder, finder I sammen frem til nogle fælles beslutninger om jeres fremtid og hvordan I kan realisere dem. De fælles beslutninger vil i redskabet munde ud i forskellige forslag og handleplaner hertil.

Forløb

Ved at anvende redskabet bringer I et element ind i dialogen, som kan låse en situation op og hjælpe den videre. For at anvende redskabet skal I have et emne. Det kan I finde ved at stille jer selv spørgsmålene: Hvad fylder hos os lige nu? Hvad har vi fokus på eller skal vi til at have fokus på?

Når I har fundet svaret, så har I også et emne, I kan bruge redskabet til at gå i dialog omkring. I kan gøre det på to måder:

  1. I gennemgår alle runder i redskabet og udarbejder til sidst handleplaner til de forslag, I gerne vil arbejde videre med. Her skaber I forudsætninger for at kunne eksekvere med det samme – og udvikle jer eller det, I har haft i fokus. I handleplanen skal I tage stilling til, hvordan, hvad, hvem og hvornår.
  2. Hvis I ikke er klar til at eksekvere endnu og har brug for at få forskellige muligheder frem, kan I bruge redskabet til en struktureret idégenerering. I undlader her at udarbejde handleplaner. De mange forslag kan I bruge som pejlemærker til, hvad der er muligt at gøre i fremtiden.

Antal deltagere pr. redskab:  4- 21 personer.
Sprog: Dansk (Engelsk på vej).

Vil du gerne opleve Match and Catch, uden at skulle facilitere selv, kan du booke en workshop. Så kommer vi ud og gennemfører forløbet hos jer. 

Er du konsulent og interesseret i at købe redskabet, så kontakt os. 

I tvivl om, hvordan du skal bruge redskabet eller nysgerrig på, hvad andre har gjort? Læs mere her eller kontakt os. 

Close Menu