Match and Catch er redskabet, der strukturerer og skaber rammen for en effektiv dialog.

En dialog, der sikrer:

 At der bliver skabt et fælles
fundament at arbejde ud fra, som alle kan være med på.

At der bliver åbnet op for
kreativitet
og nytænkning ved at komme ud i nogle uvante kroge af hjernen.

At alle kommer til orde
og bliver involveret og på den måde kan bidrage til dialogen.

Hvorfor Match and Catch?

Match and Catch er et redskab til at strukturere dialog. Du kan anvende redskabet, når du har et konkret emne, der skal i fokus eller udvikles.

Resultatet er altid forudsætninger for at kunne handle, som alle har været med til at skabe gennem en fælles forståelse, som kommer frem i løbet af dialogen, ud fra, hvad der er af ønsker, holdninger, erfaring, baggrund og evner. Det medfører en følelse af ejerskab og medansvar og det er den bedste forudsætning for, at der også bliver handlet efterfølgende.

Vi mennesker ser ikke ting, som de er, men som vi selv er. Det gør vi ud fra dén erfaring og baggrund, vi har. Det vil sige, at alle vores tanker, holdninger, meninger og grunde til at agere, som vi gør, er funderet i, hvad vi har af erfaring og baggrund. Det er derfor også forskelligt, hvad vi mennesker ser, selvom vi egentlig ser på det samme.

I en hvilken som helst situation, hvor nogle skal arbejde sammen om at nå et mål, er det derfor vigtigt at åbne op for de forskellige perspektiver. Det gør nemlig, at der kan skabes et fælles fundament at arbejde ud fra, som alle kan se sig selv i. Ellers kan perspektiverne føre til misforståelser og resultere i et dårligt samarbejde eller forhindre forandring og udvikling i at blive succesfuld. Nøglen er effektiv dialog – og det skaber Match and Catch. 

En dialogisk proces

Redskabet er en æske, der indeholder billede- og opgavekort – og meget mere end det. Det, der gør redskabet særligt unikt er, at det er bygget op i 4 runder. De 4 runder skaber en proces, der sikrer, at I flytter jer fra, hvor I er lige nu og til der, hvor I ønsker at være, samtidig med, at I finder ud af, hvordan I skal komme derhen. Her er der fokus på optimal medbestemmelse og involvering, hvilket indebærer, at intet er besluttet på forhånd. 

Det vil sige, at ved at gennemgå redskabets 4 runder, finder I sammen frem til nogle fælles forudsætninger om jeres fremtid og hvordan I kan realisere dem. De fælles beslutninger vil i redskabet munde ud i forskellige forslag og handleplaner hertil.

Forløb

Ved at anvende redskabet bringer I et element ind i dialogen, som kan låse en situation op og hjælpe den videre. For at anvende redskabet skal I have et emne. Det kan I finde ved at stille jer selv spørgsmålene: Hvad fylder hos os lige nu? Hvad har vi fokus på? eller hvad skal vi til at have fokus på?

Når I har fundet svaret, så har I også et emne, I kan bruge redskabet til at gå i dialog omkring. I kan gøre det på to måder:

  1. I gennemgår alle runder i redskabet og udarbejder til sidst handleplaner til de forslag, I gerne vil arbejde videre med. Her skaber I forudsætninger for at kunne eksekvere med det samme – og udvikle jer eller det, I har haft i fokus. I handleplanen skal I tage stilling til, hvordan, hvad, hvem og hvornår.
  2. Hvis I ikke er klar til at eksekvere endnu og har brug for at få forskellige muligheder frem, kan I bruge redskabet til en struktureret idégenerering. I undlader her at udarbejde handleplaner. De mange forslag kan I bruge som pejlemærker til, hvad der er muligt at gøre i fremtiden.

Antal deltagere pr. redskab:  4- 21 personer.
Sprog: Dansk (Engelsk på vej). 

Book en workshop

Har du et emne, du gerne vil have i fokus? Måske på en personaledag, pædagogisk dag, næste strategimøde, personalemøde, netværksarrangement eller i en helt anden sammenhæng?

Så kan du booke en workshop, hvor I kommer gennem Match and Catch. Vi faciliterer, så du bare skal koncentrere dig om at deltage.

Kan du mærke, at der er ubalance på arbejdspladsen eller vil du gerne tune din arbejdsplads, men ved ikke helt, hvor du skal starte eller hvad der skal fokus på, så står vi klar til at finde frem til det emne og fokus, der giver mest mening, sammen med dig.

 

Køb redskabet

Med redskabet ved hånden kan du facilitere en dialogisk proces igen og igen – og dermed udvikle på forskellige emner, når du har lyst eller der er et behov.

I æsken er en vejledning, der guider dig igennem processen og forklarer, hvordan du faciliterer og agerer “gamemaster”, som vi kalder det. Der er ligeledes forslag til tidsplan og handleplaner.

Vil du gerne klædes på med forklaring om virkemidler og teorien bag eller have hjælp til at se, hvordan redskabet kan overføres til netop din arbejdsplads, står vi klar til at vejlede og forberede dig til at blive den gamemaster, du ønsker at være.

Match op med os på: +45 31 12 33 72 eller på: kontakt@matchandcatch.dk
Sammen kan vi catche muligheden for udvikling gennem effektiv dialog.

Er du nysgerrig på, hvad andre har gjort? Det kan du læse mere om lige her.